Pomagamy
tworzyć Twój sukces

To u nas spotykają się wszystkie drogi formalnych aspektów prowadzenia Twojej działalności. Doświadczenie w zarządzaniu własnymi firmami pozwala nam świadczyć usługi sprawozdawcze i księgowe mając na względzie potrzeby właścicieli czy inwestorów. Pomagamy przedsiębiorstwom przechodzić kryzysy, wspólnie wdrażamy metody rozwoju. Dotrzymujemy tempa zmieniającej się rzeczywistości – bądź z nami zawsze krok do przodu!

Sylwia Pawelczak

Executive Director

syliwa_podpis1a

Łukasz Pawelczak

Prezes Zarządu

lukas_podpis1a

Usługi

Naszym celem jest minimalizacja ryzyka podatkowego oraz wypracowywanie zindywidualizowanych, efektywnych rozwiązań dla naszych Klientów. Dzięki wnikliwej analizie firmy Klienta jako całości, pakiet usług dostosowujemy do potrzeb i charakteru jego bieżącej działalności.

Outsourcing finansowo-księgowy
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rozliczenia oraz sprawozdawczość podatkowa (VAT, CIT, PIT, pliki JPK)
 • Raportowanie zarządcze
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Obsługa badania sprawozdania finansowego
 • Reprezentowanie podatnika w razie kontroli podatkowych
Nadzór księgowy
 • Weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych we wskazanych przez Klienta obszarach oraz w wybranym okresie
 • Bieżąca weryfikacja ksiąg rachunkowych
 • Opracowywanie strategii na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego lub przed jego wszczęciem
 • Nadzór i weryfikacja czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli skarbowej i podatkowej
 • Sporządzanie odwołań do organów wyższej instancji oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Sporządzanie pisemnych opinii
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
 • Nadzór nad przygotowywaniem rocznego sprawozdania finansowego
Outsourcing kadrowo – płacowy
 • Prowadzenie pracowniczych teczek osobowych
 • Prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników
 • Dokonywanie niezbędnych rejestracji pracowników w urzędach skarbowych i ZUS
 • Sporządzanie list płac (kalkulacja wynagrodzeń i potrąceń)
 • Przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązań podatkowych
 • Przygotowanie indywidualnych informacji o wynagrodzeniach
 • Sporządzanie i składanie zeznań podatkowych i deklaracji ZUS oraz PFRON
 • Przygotowanie umów w pracownikami oraz regulaminów pracowniczych
Ulga B+R i IP BOX
 • Ocena możliwość wdrożenia ulg
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji rachunkowej
 • Wsparcie w zakresie identyfikacji dochodów lub kosztów kwalifikowanych
Doradztwo finansowo – księgowe
 • Opracowanie polityki rachunkowości wraz z wykazem kont księgowych dostosowanym do specyfiki działalności Klienta
 • Ustalenie miejsc powstawania kosztów (MPK) zgodnie z potrzebą Klienta wraz z przygotowaniem indywidualnych raportów zarządczych
 • Wsparcie w zakresie sporządzania budżetów oraz analiz finansowych
 • Ulga B+R i IP Box
Consulting
 • Przygotowanie modeli finansowych wraz ze wskazaniem kosztu pozyskania kapitału pochodzącego z różnych źródeł
 • Przygotowywanie części finansowej prospektów emisyjnych oraz dokumentów informacyjnych
 • Organizacja finansowania dłużnego
 • Negocjacje z instytucjami finansowymi
 • Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe
 • Określenie rynkowej wartości transakcji, w tym wyceny wkładów niepieniężnych i zorganizowanych części przedsiębiorstwa
 • Due diligence
 • Analiza ryzyka i korzyści transakcji
 • Doradztwo w zakresie tworzenia optymalnych struktur biznesowych w ramach przedsiębiorstwa i grupy
 • Określenie optymalnych parytetów w procesach integracji
Usługi IT
 • Wdrożenia systemu finansowo-księgowego ENOVA
 • Współpraca w wykorzystaniem platformy online Taxxo

Nasze doświadczenie

Nasi Partnerzy to przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach gospodarki, różniące się skalą działalności i zasięgiem działania. Z usług FIM korzystają w szczególności:

developer

Firmy developerskie

Działające w obszarze inwestycji
mieszkaniowych i komercyjnych.

kran

Firmy ogólnobudowlane

Realizujące obiekty przemysłowe
oraz mieszkalne.

house_key

Firmy świadczące
usługi wynajmu

Nieruchomości i obiektów

wykresik2

Inwestorzy zastępczy

Działający na rzecz korporacji.

table

Firmy programistyczne

Międzynarodowi producenci oprogramowania.

spy

Agencje
pośrednictwa pracy

W obrębie każdej specjalizacji.

suitcase

Firmy z branży
hotelarskiej

Duże korporacje i mniejsze działalności.

robot

Specjalistyczne firmy
wykonawcze

W zakresie prac elektrycznych
i obróbki metali.

earth

Firmy świadczące
usługi transportu

Międzynarodowego oraz spedycji.

paper

Firmy realizujące
projekty finansowane

Środkami z budżetu Unii Europejskiej.

note

Firmy prowadzące
działalność handlową

 Na różnych poziomach dystrybucji.

vege

Firmy produkcyjne

W zakresie pneumatyki przemysłowej, przetwórstwa tkanin, branży spożywczej oraz konstrukcji budowlanych.

Szukasz profesjonalnej porady dla swojej firmy lub branży?

Referencje

“Z Biurem Rachunkowym FIM sp. z o.o. współpracuję nieprzerwanie od kilkunastu lat i mogę zaświadczyć, iż usługi księgowe świadczone przez FIM sp. z o.o. są na stałym, bardzo wysokim poziomie i są zawsze realizowane terminowo. Komunikacja z personelem firmy odbywa się bez zakłóceń, w miłej atmosferze, a informacje zwrotne w sprawach księgowych są przekazywane niezwłocznie. Spółka FIM sp. z o.o. zasługuje na polecenie wszystkim, którzy poszukują sprawnej i bezbłędnej merytorycznie obsługi księgowej i finansowej.”

Kancelaria Radcy Prawnego, Marcin Świderski

„Niniejszymi referencjami pragniemy wyrazić uznanie dla FIM Sp z o.o. za długoletnią, profesjonalną i solidną obsługę naszej spółki. Kierownictwo, jak również pracownicy  FIM odznaczają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem oraz rzetelnością. FIM Sp z o.o. prowadzi nasze księgi rachunkowe z należytą starannością, według obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości , oraz zgodnie z wymogami ustaw podatkowych. Z największą przyjemnością pragniemy zarekomendować usługi świadczone przez FIM Sp z o.o.”

Kamil M., Prezes Zarządu

„Jesteśmy spółką z branży IT w ciągłym rozwoju, co wymusza ciągłe zmiany. Do zmian zachodzących w naszej firmie biuro księgowe Fim sp. z o.o. podchodzi z pełnym profesjonalizmem, traktując je jako wyzwanie zapewniając pełne wsparcie przy wdrażanych udoskonaleniach. Jeśli ktokolwiek szuka partnera biznesowego dla swojej firmy, rozumiejącego potrzeby klienta i na nie odpowiadającego, to to jest właściwe miejsce godne zaufania. Polecam usługi tego biura księgowego.”

Head of Financial & People, Piotr B.

„Z firmą FIM współpracujemy od dłuższego czasu i na każdym kroku spotykamy się z dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Obsługa naszej firmy pod aspektem księgowym czy kadrowym jest na najwyższym poziomie, nawet przy tych najmniejszych sprawach, zawsze możemy liczyć na dobrą radę i fachową pomoc. Firmę FIM wyróżnia profesjonalizm, dbałość o klienta i powierzone sprawy, a przede wszystkim lojalność. Życzę firmie FIM dalszego pomyślnego rozwoju oraz udzielam pełnej rekomendacji."

Tomasz Gothsonner

O FIM
Księgowość wspierająca
podejmowanie decyzji biznesowych

first_toto

Indywidualne
podejście

Prowadząc księgi rachunkowe dostarczamy niezbędnego wsparcia w podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych, systematycznie i wiarygodnie informując o sytuacji finansowej. Klientom zapewniamy indywidualne podejście poprzez oferowanie najbardziej efektywnych rozwiązań z punktu widzenia działalności Klienta. Zapewniamy jednocześnie bezpośredni dostęp do innych, komplementarnych usług (informatycznych, bieżącego doradztwa podatkowego, rachunkowego lub finansowego).

Kompleksowe
wsparcie dla firm

W naszym działaniu zasadą nadrzędną jest wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej. Dlatego nie oferujemy standardowych usług.
Wraz z naszym partnerem budujemy ich zakres od podstaw zaś w trakcie współpracy modyfikujemy tak, aby zawsze odpowiadał aktualnym potrzebom. Aktualne informacje niezbędne do bieżącego zarządzania udostępniamy w trybie 24h, by jeszcze efektywniej wspierać działania naszych Partnerów.

second_toto
third_toto

Wsparcie
Merytoryczne

Oferujemy wsparcie merytorycznie pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności w obszarach wiązanych z ryzykiem administracyjnym: podatkowym, ewidencyjnym, sprawozdawczym i informacyjnym.

Audyty
finansowe firm

Nasi Partnerzy mogą liczyć na obiektywną informację o stanie finansowym przedsiębiorstwa w formie odpowiadającej potrzebom zarządzającego lub właściciela. Firmom z sektora MSP oferujemy usługę zewnętrznego dyrektora finansowego. W każdej sytuacji oferujemy wsparcie zespołu składającego się z pracowników o wysokim poziomie kompetencji i zamienności funkcji.

second_toto